ju111九卅娱乐手机版_九卅ju111net备用站

ju111九卅娱乐手机版
院内单位一览表

 

 

单位      

主任      

副主任      

学院办公室      

毛红霞     

 

冶金工程系      

张生富      

祝明妹   龙木军      

材料成型及控制工程系      

赵建华      

王梦寒  田晓虎      

材料加工工程系      

周正      

袁新建      

材料科学系      

蒋斌      

陈先华  王金星      

建筑材料工程系      

王冲      

 刘芳 叶建雄      

装饰材料与工程系      

龚七一      

徐可      

中心实验室      

聂建峰()

常务副主任:黄佳木唐文新黄天林